Công ty Luật tư vấn thủ tục cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản

10

 Trình tự, thủ tục cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29/6/2006;

– Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;

– Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;

– Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo bồi dưỡng kiến thức về Môi giới bất động sản. Định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản;

II. ĐIỀU KIỆN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

 Người đã được cấp chứng chỉ môi giới bất động sản được đăng ký cấp lại chứng chỉ khi chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc bị mất.

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

– Đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6,  nêu rõ lý do đăng ký cấp lại và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ. 

– Có chứng chỉ cũ (đối với trường hợp bị rách, nát).

– Có giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương (đối với trường hợp bị mất chứng chỉ).

– 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm đăng ký cấp lại chứng chỉ;

IV. THỜI HẠN, THẨM QUYỀN

1.Thẩm quyền

Sở xây dựng

2. Thời hạn giải quyết

Sở Xây dựng Hà Nội xét cấp lại chứng chỉ Môi giới bất động sản trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì Sở Xây dựng Hà Nội sẽ có văn bản thông báo cho người xin cấp chứng chỉ biết rõ lý do trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn