Công ty luật tư vấn thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên

12

Thủ tục  Cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên

I.  Cơ sở pháp lý:

– Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

– Các Nghị định của Chính phủ: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007; số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009; 

– Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005; số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007; số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009

II. Trình tự thực hiện:

*  Đối với tổ chức: 

– Nộp hồ sơ – lấy Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC.

* Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường:

– Tiếp nhận hồ sơ; 

– Trả phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC.

III. Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị đăng ký biến động (theo mẫu số 03/ĐK-GCN);

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức (bản chính);

– Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến sạt lở tự nhiên (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

IV. Thời hạn giải quyết:

– Giai đoạn 1: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, hiện trạng sử dụng đất, nếu đủ điều kiện an toàn để tiếp tục sử dụng đất, thì đề nghị tổ chức sử dụng đất liên hệ với đơn vị có tư cách pháp nhân về đo đạc bản đồ để lập trích đo địa chính thửa đất sau khi sạt lở tự nhiên (thời gian trích đo không tính vào thời gian giải quyết TTHC); sau khi tổ chức nộp bổ sung trích đo địa chính thửa đất, thì viết, ký Giấy chứng nhận và ra Thông báo về việc cấp lại Giấy chứng nhận; – Trường hợp hồ sơ đầy đủ điều kiện: (20) ngày làm việc. – Trường hợp phải ra thông báo bổ sung hồ sơ hoặc phải xin ý kiến các cơ quan có liên quan thì sau (5) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có thông báo bằng văn bản; khi tổ chức bổ sung đầy đủ hồ sơ hoặc có ý kiến của các cơ quan có liên quan, thời gian giải quyết là (15) ngày làm việc.

– Giai đoạn 2: Trả kết quả: (01) ngày làm việc kể từ khi người sử dụng đất nộp đầy đủ các văn bản, chứng từ chứng minh đã thực hiện xong nghĩa vụ theo thông báo của Sở TN&MT.

V. Thẩm quyền

Sở Tài nguyên và Môi trường

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn