Công ty luật tư vấn thủ tục Cấp lại giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè

75

Thủ tục Cấp lại giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè

1. Căn cứ pháp lý:

+ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/ QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội;

+ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

+ Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 03 năm 2011 Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư Nông nghiệp và Sản phẩm Nông Lâm Thủy sản

+ Thông tư số 53 /2011/TT-BNNPTNT ngày 02 /8 /2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

+ Thông tư 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 9/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn. 

2. Trình tự thực hiện

1. Tổ chức, cá nhân đến đăng ký, nộp hồ sơ, nhận giấy hẹn, nhận kết quả theo giấy hẹn tại Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Hà Nội.

2. Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Hà Nội:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ:

– Hồ sơ được nộp tại Bộ phận một cửa Văn phòng Bảo vệ thực vật (BVTV) Hà Nội để kiểm tra, hướng dẫn và hoàn thiện.

– Bộ phận một cửa Văn phòng Chi cục vào sổ, bàn giao cho phòng Quản lý chất lượng nông sản.

Bước 2: Công tác Thẩm định điều kiện.

– Phòng Quản lý chất lượng nông sản tiếp nhận hồ sơ trình Chi cục trưởng ra Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; thông báo và tổ chức kiểm tra tại cơ sở, hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định, hoàn chỉnh hồ sơ.

– Nội dung kiểm tra: Đánh giá sự phù hợp của cơ sở với các điều kiện quy định hiện hành bằng các phương pháp kiểm tra thực tế; kiểm tra hồ sơ, tài liệu và phỏng vấn (nếu cần), khi cần thiết có thể lấy mẫu đất, nước, mẫu sản phẩm để thử nghiệm 

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận một cửa theo giấy hẹn 

3.  Thành phần hồ sơ

a) Thành phần Hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận (theo mẫu);
+ Bản thuyết minh điều kiện sản xuất, chế biến chè an toàn theo mẫu (nếu thay đổi so với đăng ký lần đầu); 
 
+ Giấy Chứng chỉ tập huấn về an toàn thực phẩm (bản sao chụp) trong sản xuất chè hoặc bản sao chụp giấy chứng nhận đã tham gia huấn luyện IPM trên chè của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực (Chỉ áp dụng đối với cơ sở sản xuất) (Đối với những người mới bổ sung)
+ Chứng chỉ tập huấn về an toàn thực phẩm (bản sao chụp) trong sơ chế, chế biến chè của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực (Chỉ áp dụng đối với cơ sở sơ và chế biến) (Đối với những người mới bổ sung).
+ Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp do y tế cấp quận, huyện trở lên cấp (Chỉ áp dụng đối với cơ sở sơ chế và chế biến trong các trường hợp:Khi cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận có thay đổi hoặc bổ sung thông tin liên quan đến cơ sở trong giấy chứng nhận; Khi giấy chứng nhận hết hiệu lực; Khi thu hồi giấy chứng nhận theo quy định tại điều 13 của Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phru quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm)
– Báo cáo khắc phục (đối với trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận khi cơ sở vi phạm nghiêm trọng hoặc không khắc phục vi phạm sau khi thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc tái phạm 2 lần kiểm tra liên tiếp thì xem xét thu hồi giấy chứng nhận)
– Biên bản kiểm tra, đánh giá định kỳ điều kiện đảm bảo an toàn thực phảm cơ sở sản xuất, chế biến chè của cơ quan chức năng theo quy định của Bộ NN&PTNT (nếu có)
b) Số lượng hồ sơ:    01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

5. Thẩm quyền

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn