Công ty luật tư vấn thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp Du lịch nước ngoài tại Việt Nam

10

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp Du lịch nước ngoài tại Việt Nam

I. Trình tự thủ tục

– Tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Nội. 

– Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Nội tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho tổ chức theo quy định.

II. Thành phần hồ sơ

1- Trường hợp doanh nghiệp có những thay đổi sau: thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; thay đổi địa điểm đặt trụ sở của  văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài; thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập.  

Hồ sơ đề nghị cấp lại bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký (theo mẫu); 

+ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận;

+ Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp

Ghi chú: Các giấy tờ trong hồ sơ nêu trên, đều phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2- Trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, rách nát hoặc bị tiêu hủy, hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký (theo mẫu). 

     + Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị rách nát), hoặc đơn khai báo của văn phòng đại diện về việc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất hay bị tiêu hủy, trong đó có xác nhận của cơ quan công an cấp phường, xã nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở (trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất hoặc bị tiêu hủy).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

III. Thời hạn giải quyết

– Trường hợp1(doanh nghiệp có sự thay đổi): 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Trường hợp 2(giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, rách nát hoặc bị tiêu hủy): 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

IV. Thẩm quyền

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

V. Cơ sở pháp lý

– Luật Du lịch số: 44/2005/QH1 ngày 14/6/20051 của Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

– Nghị định số: 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch .

– Thông tư số: 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ VHTT&DL hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

– 
Thông tư số: 48/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 12/04/2010, có hiệu lực từ ngày 27/05/2010.

 Nghị định số: 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ.

– 
Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn