Công ty luật tư vấn thủ tục cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính

10

 Thủ tục cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

– Luật Đất đai 2003;
– Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 
– Thông tư  09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;
– Quyết định số 10/2009QĐ-UBND ngày 9/1/2009 của UBND Thành phố Hà Nội; 
– Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 9/1/2009 của UBND Thành phố Hà Nội; 
– Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;

2. Trình tự thực hiện:

– Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, chuyển giao Văn phòng Đăng ký đất và nhà: 0,5 ngày. 
– Thụ lý tại Văn phòng Đăng ký đất và nhà: 0,5 ngày.
 Thẩm định hồ sơ, khai thác hồ sơ sao chụp, in ấn, hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản.
– Trình lãnh đạo Văn phòng đăng ký Đất và nhà quận ký, đóng dấu và chuyển bộ phận một cửa: 0,5 ngày
– Trả kết quả tại bộ phận 1 cửa: 0,5 ngày.

3. Thành phần hồ sơ bao gồm

* Quy định về thành phần hồ sơ: 
– Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (theo mẫu);
– Hợp đồng cung cấp thông tin đất đai theo mẫu (Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin dưới hình thức tổng hợp thông tin đất đai); 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

– UBND Cấp Quận, Huyện, Thị xã

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn