Công ty luật tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất

23

Thủ tục đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất

I Cơ sở pháp lý

– Luật HTX năm 2003 – Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

– Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã

– Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hợp tác xã.

– Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

II. Thành phần, số lượng hồ sơ

– Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã

+ Số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hợp tác xã, Ban quản trị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

+ Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã hợp nhất.

+ Điều lệ hợp tác xã hợp nhất

+ Phương thức giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan + Bản chính GCN ĐKKD.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

III. Thời gian giải quyết

15 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

IV. Thẩm quyền

UBND quận, huyện

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn