Công ty luật tư vấn thủ tục đăng ký quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.

13

Thủ tục Đăng ký quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.

1. Trình tự thực hiện:

– Đối với Cá nhân, tổ chức:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ Đăng ký quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến Chi cục BVTV.

Bước 3: Nhận kết quả tại Chi cục BVTV.

– Đối với cơ quan hành chính:

Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

Bước 1: Chi cục BVTV tiếp nhận được hồ sơ đăng ký quảng cáo hợp lệ, Chi cục BVTV gửi cho tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo giấy tiếp nhận hồ sơ.

Bước 2: Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ, nếu Chi cục Bảo vệ thực vật không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký.

– Trường hợp hồ sơ đăng ký quảng cáo chưa hợp lệ hoặc phải sửa đổi, bổ   sung nội dung thì Chi cục Bảo vệ thực vật thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo sửa đổi, bổ sung nội dung quảng cáo.

Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung quảng cáo, tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo phải bổ sung các thủ tục cần thiết hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung theo yêu cầu và gửi về Chi cục Bảo vệ thực vật.

Sau khi nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Chi cục Bảo vệ thực vật  gửi cho tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo Giấy tiếp nhận hồ sơ. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ, nếu Chi cục Bảo vệ thực vật không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo có sửa đổi, bổ sung nhưng không đúng với nội dung ghi trong văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung của Chi cục Bảo vệ thực vật thì Chi cục Bảo vệ thực vật sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo không được quảng cáo theo nội dung đã đăng ký.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (Phụ lục 1).

Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật;

Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng, đĩa bằng các loại vật liệu hoặc ma-ket quảng cáo.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

3. Thời hạn giải quyết: Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ, nếu Chi cục Bảo vệ thực vật không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký.

4. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Pháp lệnh số 36/2001/PL.UBTVQH10 ngày 25.7.2001 về bảo vệ và kiểm dịch thực vật

– Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03.6.2002 Ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật, Điều lệ  quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 18.6.2002.

– Quyết định số 89/2006/QĐ.BNN ngày 02.10.2006 Ban hành Quy định về  quản lý thúôc bảo vệ thực vật. Có hiệu lực 17.10.2006.

-Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 03/11/2004  của Bộ văn hoá thông tin – Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư liên tịch hướng dẫn về quảng cáo một số hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn