Công ty luật tư vấn thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã do chia hợp tác xã

39

Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã do chia hợp tác xã

I.Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

– Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

– Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, doanh nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

II. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Quyết định và biên bản của đại hội xã viên Hợp tác xã bị chia về việc chia HTX, phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia HTX đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với HTX

2. Đơn đăng ký kinh doanh.  

3. Điều lệ Hợp tác xã được chia.

4. Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã được chia.

5. Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện:

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

– Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Người quản lý HTX và/hoặc các cá nhân khác tương ứng theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

– Văn bản bổ nhiệm cá nhân có chứng chỉ hành nghề được cử giữ chức danh quản lý (nếu pháp luật chuyên ngành quy định Người quản lý phải có chứng chỉ hành nghề); hoặc Hợp đồng lao động với Người có chứng chỉ hành nghề (nếu pháp luật chuyên ngành quy định cán bộ chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề).

b) Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)

III. Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc (Không tính ngày tiếp nhận hồ sơ)

IV. Thẩm quyền

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…).

V. Cơ sở pháp lý

1/ Các Luật:

– Luật Hợp tác xã 2003;

– Luật Doanh nghiệp 2005;

2/ Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:

– Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân;

+ Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003;

– Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hợp tác xã;

– Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã;

– Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

– Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

– Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn