Công ty luật tư vấn thủ tục đăng ký thực hiện khuyến mại.

14

Thủ tục Đăng ký thực hiện khuyến mại

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo qui định trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện khuyến mại.

Bước 2: Thương nhân đến nộp hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ – Sở Công Thương.

Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ Sáu – giờ Hành chính.

– Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại, Sở Công Thương kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

– Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: Sở Công Thương ra thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do cho thương nhân về yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ

– Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Sở Công Thương nhận hồ sơ và cấp phiếu biên nhận cho người nộp.

Bước 3:  Thương nhân căn cứ vào ngày hẹn trên giấy biên nhận để nhận kết quả  tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ – Sở Công Thương.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại.

+ Thể lệ chương trình khuyến mại.

+ Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình có phát hành vé số dự thưởng

+ Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại

+ Mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có)

+ Bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, theo qui định của pháp luật (nếu có)

+ Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với hàng hóa nhập khẩu).

+ Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt dộng khuyến mại

+ Giấy ủy quyền làm dịch vụ khuyến mại (nếu thuê đơn vị thứ ba làm dịch vụ khuyến mại).

+ Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại.

b/ Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

3. Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ  ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Quy định về việc khuyến mại:

* Quy định xử lý giải thưởng không có người trúng thưởng:

+ Trích nộp 50% giá trị giải thưởng đã công bố không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi vào ngân sách nhà nước.

* Quy định về thời gian khuyến mại:

+ Tổng thời gian thực hiện khuyến mại đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không vượt quá 180 ngày trong một năm, một chương trình khuyến mại không được vượt quá 90 ngày.

+ Một thương nhân có thể thực hiện khuyến mại đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh tối đa là 180 ngày nếu là khuyến mại dưới hình thức thực hiện các chương trình mang tính may rủi .

* Quy định về khuyến mại rượu, bia, thuốc lá và thuốc dùng chữa bệnh cho người:

+ Khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi.

+ Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức

+ Không được dùng thuốc chữa bệnh cho người (kể cả các loại thuốc đẽ được phép lưu thông) để khuyến mại.

+ Không cho phép thực hiện các khuyến mại mặt hàng rượu và dùng rượu để làm hàng hóa khuyến mại, bất kể độ là bao nhiêu.

5. Căn cứ pháp lý:

*Luật Thương mại năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

*Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, có hiệu lực từ ngày 30/04/2006

*Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Thương mại – Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và  hội chợ, triển lãm thương mại qui định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2007của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động  xúc tiến thương mại có hiệu lực từ ngày 30/08/2007.

*Công văn số 11/XTTM-HTDN ngày 18/01/2007 của Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương về Hướng dẫn quản lý hoạt động xúc tiến thương mại.

*Công văn số 4181/BCT-XTTM ngày 20/12/2007 của Bộ Công Thương về Hướng dẫn xử lý giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại may rủi.

*Công văn số 0027/XTTM-HTDN ngày 10/01/2008 của Cục Xúc tiến Thương mại-Bộ Công Thương qui định về thời gian khuyến mại.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn