Công ty Luật tư vấn thủ tục Gia hạn sử dụng đất .

9

Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, cá nhân nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp.

1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tổ chức yêu cầu giao đất phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ – Sở Tài nguyên và Môi trường

* Bước 3: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ

2.  Thành phần, số lượng hồ sơ:

2.1 Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin gia hạn sử dụng đất: 02 bản chính, 06 bản photo;

+ Dự án bổ sung về sản xuất, kinh doanh: 02 bản chính, 06 bản photo, hoặc:

+ Giấy chứng nhận đầu tư (gia hạn, đối với trường hợp là nhà đầu tư nước ngoài): 02 bản sao, 06 bản photo;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đã hết hạn để gia hạn) 

2.2  Số lượng hồ sơ: 08 bộ.

3. Thời hạn giải quyết:

+ Trường hợp không chấp thuận gia hạn: 40 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn sử dụng đất.

+ Trường hợp được chấp thuận cho gia hạn: Thời hạn giải quyết là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đất đai năm 2003;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ -CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

+ Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn