Công ty luật tư vấn thủ tục giải thể công ty TNHH Một thành viên.

10

Thủ tục Giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

(chủ sở hữu là cá nhân)

1. Trình tự thực hiện:

* Đối với tổ chức, cá nhân:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận 1 cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư

*  Đối với TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước 1: Bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho phòng ĐKKD

Bước 2: Lãnh đạo phòng ĐKKD phân công cho chuyên viên của phòng xử lý, gửi bản sao giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và Bản kê khai đăng ký thông tin thuế cho Cục thuế. Sau khi được Cục thuế cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, chuyên viên trình kết quả cho Lãnh đạo phòng ĐKKD để ký giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế;

Bước 3: Lãnh đạo phòng ĐKKD trả kết quả cho bộ phận một cửa để trả cho khách hàng.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Thông báo giải thể của doanh nghiệp

– Quyết định giải thể.

– Biên bản họp hội đồng thành viên của công ty TNHH một thành viên hoạt động theo mô hình hội đồng thành viên.

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

– Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

– Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

– Giấy xác nhận đăng báo giải thể doanh nghiệp 3 kỳ của cơ quan báo đài;

– Giấy xác nhận không nợ thuế của cơ quan thuế;

– Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.

*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3.  Căn cứ pháp lý chủ yếu:

Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/ 2005.

– Nghi định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

– Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.

– Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ĐKKD;

– Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung sửa đổi Thông tư 03/2006/TT-BKH;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn