Công ty Luật tư vấn thủ tục Kiểm định phương tiện đo

9

Trình tự, thủ tục Kiểm định phương tiện đo

1.Trình tự thực hiện          

Đối với chủ phương tiện đo:

-Đưa phương tiện đo trực tiếp tới Phòng kiểm định phương tiện đo và nhận giấy hẹn.

-Đến nhận phương tiện đo đã kiểm định và kết quả kiểm định theo phiếu hẹn

Đối với Phòng kiểm định phương tiện đo:

-Nhận phương tiện đo để kiểm định theo khả năng kiểm định được công nhận

-Thực hiện kiểm định và trả kết quả

2.Cách thức thực hiện       

– Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước (Phòng kiểm định phương tiện đo- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  Hà Nội)

3.Thành phần và số lượng hồ sơ  

3.1. Thành phần hồ sơ, bao gồm: Không có

3.2) Số lượng hồ sơ:         (bộ)

4. Thời hạn giải quyết        Theo thoả thuận thông thường không quá 5 ngày

5. Cơ quan thực hiện TTHC         

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  Hà Nội

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng kiểm định phương tiện đo- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  Hà Nội

c) Cơ quan phối hợp (nếu có):

6. Căn cứ pháp lý của TTHC       

– Pháp lệnh đo lường  số 16/1999/PL-UBTVQH 10 có hiệu lực từ 18/10/1999

– Nghị định số 06/2002/NĐ-CP ngày 14/ 01/2002 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Đo lường

– Quyết định số13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ “Ban hành danh mục phương tiện đo phải kiểm định”

-Quyết định số25/2007/QĐ-BKHCN ngày 05/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ “Về việc áp dụng quy trình và chu kỳ kiểm định đối với các phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo phải kiểm định”

-Quyết định số17/2005/QĐ-BKHCN ngày 01/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ “Ban hành Quy định về dấu kiểm định, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định”

– Các quy trình kiểm định đối với các phương tiện đo tương ứng được ký hiệu là “ĐLVN…Quy trình kiểm định”

– Thủ tục kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo (ký hiệu TT-CC-07) trong hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn mực ISO 9001:2000 đang áp dụng tại Chi cục

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn