Công ty Luật tư vấn thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

54

Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

1. Trình tự thực hiện:

– Chủ đầu tư gửi hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật tới lấy ý kiến của cơ quan quản lý Ngành, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, các cơ quan đơn vị khác có liên quan để lấy ý kiến về những nội dung liên quan đến thẩm định.

– Chủ đầu tư giải trình ý kiến thẩm định của các đơn vị thẩm định (nếu có), bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đánh giá và ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, đánh giá và đề xuất ý kiến trong Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình để Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

2. Thành phần hồ sơ:

– Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật

– Báo cáo kinh tế – kỹ thuật

– Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của chủ đầu tư, có ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan.

3. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

4. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Xây dựng  ngày 26/11/2003;

– Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

– Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;

– Nghị định số 83/2009/NĐ-Cp ngày 15/10/2009 của Chính phủ

– Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

– Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng;

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn