Công ty Luật tư vấn thủ tục xác nhận thay đổi về nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện

14

Xác nhận thay đổi về nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện

1. Trình tự thực hiện:

–  Đối với tổ chức: Nộp hồ sơ – lấy Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC.

– Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiếp nhận hồ sơ; trả phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC; Giải quyết hồ sơ theo các bước sau:

+Trình UBND Thành phố quyết định về việc thay đổi về nghĩa vụ tài chính.

+ Xác nhận việc thay đổi về nghĩa vụ tài chính.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ, nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Tài nguyên và Môi trường

3. Thành phần hồ sơ:

Tổ chức sư dụng đất cần chuẩn bị hồ sơ theo 2 bước:

* Bước 1: Tổ chức sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:

– Đơn đề nghị đăng ký biến động (theo mẫu số 03/ĐK-GCN);

– Quyết định giao đất hoặc thuê đất; Hợp đồng thuê đất (nếu thuộc trường hợp thuê đất) – (bản sao của tổ chức);

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức (bản chính);

– Văn bản của Uỷ ban nhân dân Thành phố chấp thuận về chủ trương cho phép thay đổi về nghĩa vụ tài chính (bản chính).

* Hồ sơ của bước 1 làm cơ sở để thực hiện các bước sau và được bổ sung theo từng bước như sau:

* Bước 2: Tổ chức sử dụng đất nộp bổ sung (01) bộ hồ sơ gồm: các văn bản, chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tại Quyết định của UBND Thành phố (bản sao chứng thực).

4. Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc.

* Bước 1: 29 ngày làm việc.

Giai đoạn 1: Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, lập Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về việc thay đổi về nghĩa vụ tài chính.

–  Trường hợp hồ sơ đầy đủ điều kiện: (20) ngày làm việc.

– Trường hợp phải ra thông báo bổ sung hồ sơ hoặc phải xin ý kiến các cơ quan có liên quan thì sau (5) ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường phải có thông báo hoặc có văn bản; khi tổ chức bổ sung đầy đủ hồ sơ hoặc có ý kiến của các cơ quan có liên quan, thời gian giải quyết là (15) ngày làm việc.

Giai đoạn 2: UBND Thành phố có Quyết định về việc thay đổi về nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện: (09) ngày làm việc.

* Bước 2: 11 ngày làm việc.

Giai đoạn 1: Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội xác nhận thay đổi về nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện trên Giấy chứng nhận

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ điều kiện: (10) ngày làm việc.

– Trường hợp phải ra thông báo bổ sung hồ sơ hoặc phải xin ý kiến các cơ quan có liên quan thì sau (5) ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội phải có thông báo hoặc có văn bản; khi tổ chức bổ sung đầy đủ hồ sơ hoặc có ý kiến của các cơ quan có liên quan, thời gian giải quyết là (5) ngày làm việc.

Giai đoạn 2: Trả kết quả: (01) ngày làm việc kể từ khi người sử dụng đất nộp đầy đủ các văn bản, chứng từ chứng minh đã thực hiện xong nghĩa vụ theo thông báo của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai

6. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

– Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

– Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn