Công ty luật tư vấn xin giấy phép mở văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

10
  1. Thương nhân nước ngoài muốn mở văn phòng đại diện cần chuẩn bị một (01) bộ hồ sơ đề ngị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

– Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm;

– Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

– Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.

2. Trình tự thực hiện

– Thương nhân nộp hồ sơ lên Sở Thương mại đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thương mại Hoàn thành việc thẩm định và cấp cho thương nhân nước ngoài Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và gửi bản sao Giấy phép tới Bộ Thương mại, Ủy ban nhận dân cấp tỉnh, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan công an cấp tỉnh nơi văn phòng đai diện mở trụ sơ.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép phải thông báo bằng văn bản tới thương nhân nước ngoài trong thời hạn 03(ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

3. Cơ sở pháp lý

Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005

Nghị định 72/2006/NĐ-CP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn