Dịch vụ luật sư – Công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản

53

CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN

 1. Đăng ký hợp đồng
 2. Đăng ký thay đổi nội dung hợp đồng đã đăng ký
 3. Sửa chữa sai sót về hợp đồng
 4. Xoá đăng ký hợp đồng
 5. Cấp bản sao đơn có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký về hợp đồng
 6. Cung cấp thông tin về hợp đồng
 7. Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn
 8. Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng
 9. Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp
 10. Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 11. Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 12. Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
 13. Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 14. Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
 15. Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 16. Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
 17. Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 18. Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
 19. Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 20. Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở
 21. Công chứng hợp đồng đổi nhà ở
 22. Công chứng hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở
 23. Công chứng hợp đồng thuê nhà ở
 24. Công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở
 25. Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở
 26. Công chứng hợp đồng góp vốn bằng nhà ở
 27. Công chứng di chúc
 28. Nhận lưu giữ di chúc
 29. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản
 30. Công chứng văn bản khai nhận di sản
 31. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản
 32. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch
 33. Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
 34. Cấp bản sao văn bản công chứng
 35. Chứng thực bản sao từ bản chính (tiếng Việt)
 36. Chứng thực điểm chỉ (trong giấy tờ, văn bản tiếng Việt)
 37. Chứng thực di chúc
 38. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
 39. Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 40. Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 41. Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 42. Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp
 43. Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
 44. Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 45. Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp
 46. Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
 47. Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất
 48. Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất
 49. Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
 50. Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất
 51. Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở (ở nông thôn)
 52. Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở (ở nông thôn)
 53. Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở (ở nông thôn)
 54. Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (ở nông thôn)
 55. Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở (ở nông thôn)
 56. Chứng thực hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở (ở nông thôn)
 57. Chứng thực hợp đồng đã được soạn thảo sẵn (đối tượng hợp đồng không phải là bất động sản)
 58. Chứng thực hợp đồng do người thực hiện chứng thực soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực hoặc theo mẫu.
 59. Cấp bản sao từ sổ gốc
 60. Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
 61. Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
 62. Chứng thực bản sao từ bản chính (tiếng nước ngoài)
 63. Chứng thực bản sao từ bản chính (song ngữ)
 64. Chứng thực bản sao từ bản chính (bộ hồ sơ cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài)
 65. Chứng thực chữ ký (trong giấy tờ văn bản tiếng nước ngoài)
 66. Chứng thực điểm chỉ (trong giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài)
 67. Chứng thực văn bản khai nhận di sản
 68. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản
 69. Chứng thực hợp đồng uỷ quyền
 70. Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở (đối với nhà ở tại đô thị)
 71. Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở (đối với nhà ở tại đô thị)
 72. Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở (ở đô thị)
 73. Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (ở đô thị)
 74. Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở (ở đô thị)
 75. Chứng thực hợp đồng cho mượn, cho ở nhở nhà ở (ở đô thị)
 76. Chứng thực hợp đồng đã được soạn thảo sẵn (đối tượng hợp đồng không phải là bất động sản)
 77. Chứng thực hợp đồng do người thực hiện chứng thực soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực hoặc theo mẫu.
 78. Cấp bản sao từ sổ gốc
 79. Yêu cầu cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại UBND cấp xã

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn