Dịch vụ luật sư – Hướng dẫn đăng ký giao dịch bảo đảm

50

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

 1. Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển)
 2. Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký là động sản (trừ tàu bay, tàu biển)
 3. Đăng ký gia hạn giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển)
 4. Sửa chữa sai sót giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển)
 5. Xoá đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển)
 6. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển).
 7. Cấp bản sao đơn có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển)
 8. Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển), về tài sản kê biên thi hành án (đối với cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu)
 9. Đăng ký khách hàng thường xuyên (trừ tàu bay, tàu biển)
 10. Đăng ký thay đổi thông tin về khách hàng thường xuyên (trừ tàu bay, tàu biển)
 11. Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay
 12. Thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký
 13. Đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm bằng tàu bay
 14. Cung cấp thông tin trong Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam
 15. Sửa chữa sai sót trong Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam
 16. Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh
 17. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh
 18. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh
 19. Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh
 20. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh
 21. Sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh
 22. Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh
 23. Yêu cầu cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh
 24. Đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam tại Cảng vụ hàng hải
 25. Xoá đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam tại Cảng vụ hàng hải
 26. Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
 27. Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
 28. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
 29. Sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
 30. Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
 31. Yêu cầu cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
 32. Đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam tại Chi cục hàng hải
 33. Xoá đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam tại Chi cục hàng hải

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn