Giấy phép kinh doanh rượu

54

I. Cơ sở pháp lý:

  1. Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
  2. Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ về Qui định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế và kinh doanh có điều kiện.
  3. Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2007 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
  4. Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

II. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu

  1. Thương nhân có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu.
  2. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
  3. Có khu vực kinh doanh rượu riêng biệt, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
  4. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn).

III. Thẩm quyền, thủ tục và trình tự cấp Giấy phép kinh doanh rượu

Thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh rượu

Đối với thương nhân kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu:

Phòng Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu đối với thương nhân kinh doanh trên địa bàn quận, huyện.

IV. Thời hạn hiệu lực

– Thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh rượu là 05 năm kể từ ngày cấp.

– Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, thương nhân phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép gửi về cơ quan quản lý Nhà nước nơi đã cấp Giấy phép cho thương nhân.

V.Thời hạn cấp phép

– 30 ngày kể từ ngày đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn