Hồ sơ xin cấp lại Giấy phép lao động do thay đổi hộ chiếu

37

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1.Bộ luật lao động 2012;

2.Nghị định số 11/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

II.TRÌNH TỰ, THỦ TỤC:

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận hoạt động.

– Giấy phép lao động cũ

– Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài. Trường hợp người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam thì Giấy chứng nhận sức khoẻ cấp theo qui định của Bộ Y Tế Việt Nam

– 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, nền trắng, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không deo kính, ảnh chụp không quá 06 tháng).

– Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài của Ủy ban nhân dân thành phố.

– 01 bản sao công chứng hộ chiếu mới

– 01 bản công chứng hộ chiếu cũ.

III. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

Bộ phận một cửa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất nơi Doanh nghiệp (Người sử dụng lao động) đặt trụ sở chính.

IV. THỜI HẠN

Thời hạn nộp hồ sơ:

– Đối với hồ sơ cấp mới: Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày NLĐ nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc chó NSDLĐ thì NSDLĐ đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp phép lao động cho Sở Lao động-thương binh và xã hội nơi NLĐ nước ngoài dự kiến làm việc.

– Đối với hồ sơ cấp lại giấy phép lao động: trước ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, NSDLĐ phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở lao động- thương binh và xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Thời gian giải quyết:

– Đối với hồ sơ cấp mới giấy phép lao động : 7-10 ngày làm việc

– Đối với cấp lại giấy phép lao động: 3-5 ngày làm việc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn