Luật sư tư vấn gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

88

Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trước ít nhất 10 (mười) ngày nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 2: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động hoặc phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3:  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gia hạn giấy phép lao động.

2. Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;

– Qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

(*) Đối với người nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, bao gồm:

1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu;

2. Bản sao hợp đồng học nghề được ký giữa doanh nghiệp với người lao động Việt Nam để đào tạo lao động Việt Nam thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhiệm hoặc văn bản để chứng minh đã thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo lao động 3. Bản sao hợp đồng lao động;

4. Giấy phép lao động đã được cấp.

(*) Đối với người nước ngoài thực hiện di chuyển nội bộ doanh nghiệp, gồm có:

1. Đề nghị gia hạn giấy phép lao động của đại diện doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam theo mẫu.

2. Văn bản để chứng minh người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp tiếp tục làm việc tại Việt Nam.

3. Giấy phép lao động đã được cấp.

(*) Đối với người nước ngoài làm việc theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế; nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng; các nhà thầu (thầu chính, thầu phụ) nước ngoài nhận thầu tại Việt Nam; hồ sơ gồm có:

1. Đề nghị gia hạn giấy phép lao động của đối tác phía Việt Nam theo mẫu;

2. Bản sao hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài;

3. Giấy phép lao động đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động hợp lệ.

5. Căn cứ pháp lý của TTHC:

– Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

– Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

– Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Quyết định số 54/2005/QĐ-BTC ngày 04/8/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn