Luật sư tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã

52

Thủ tục cấp giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã

I. cơ sở pháp lý

– Luật HTX năm 2003

– Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

– Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã

– Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hợp tác xã.

– Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

II. Thành phần, số lượng hồ sơ

– Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ;

+ Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã.

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

+ Bản quy định chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh, văn phòng đại diện và họ tên người phụ trách; – Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

III. Thời gian giải quyết

07 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

IV. Thẩm quyền

UBND quận, huyện

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn