Luật sư tư vấn thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

75

1.Cơ sở pháp lý.

-Luật Du lịch 2005

– Nghị định số 92/2007/NĐ-CP

– Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL

– Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL

2. Điều kiện xin cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế

– Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.

 – Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật Du lịch.

 – Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

 – Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

 – Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ (250 triệu đồng).

3. Trình tự thủ tục.

– Doanh nghiệp nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hai (02) bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

– Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương để xem xét, cấp giấy phép; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết;

– Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh và doanh nghiệp biết.

4. Nơi nộp hồ sơ:

– Sở Văn hóa – Thế thao và Du lịch

(Tổng cục Du lịch tái thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép)

5. Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

Đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thực hiện theo Mẫu 27 Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL (đã được sửa đổi ở Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL); phương án kinh doanh lữ hành quốc tế thực hiện theo Mẫu 28 Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL (đã được sửa đổi ở Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL); giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 3 Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL.

– Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, phương án kinh doanh lữ hành, chương trình du lịch cho khách quốc tế, giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành, bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành, giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

6. Thời gian giải quyết : không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Dịch vụ tư vấn tại công ty Luật Việt Phú:

-Tư vấn các vấn các điều kiện cụ thể đối với hoạt động kinh doanh lữ hành Quốc tế.

-Tư vấn soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành Quốc tế.

-Luật Việt Phú sẽ thừa ủy quyền của Quý khách hàng thực hiện toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành Quốc tế tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn