Luật sư tư vấn thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

84

Thủ tục cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật Du lịch ngày 14/6/2005;

– Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

– Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch;

– Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên;

– Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các qui định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL.

2. Trình tự thực hiện:

– Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; được cán bộ tiếp nhận hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ, hồ sơ được tiếp nhận và giao phiếu hẹn trả kết quả.

– Hồ sơ được chuyển lên phòng chuyên môn kiểm tra, xem xét hồ sơ, trình lãnh đạo Sở cấp thẻ trong trường hợp hồ sơ đúng, đầy đủ theo qui định hoặc trường hợp từ chối cấp thẻ thì có bằng văn bản trả lời, nêu rõ lý do. Thẻ được cấp hoặc văn bản từ chối cấp thẻ được chuyển xuống bộ phận 1 cửa để trả cho người nộp đơn theo đúng lịch hẹn

3. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

4.  Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu);

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác;

– Bản sao các giấy tờ quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 73 của Luật Du lịch đối với người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế;

– Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

– Hai ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

b. Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)

5. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

6. Đối tượng, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Dịch vụ tư vấn tại công ty Luật Việt Phú:

-Tư vấn các vấn các điều kiện cụ thể đối với thủ tục xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

-Tư vấn soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

-Luật Việt Phú sẽ thừa ủy quyền của Quý khách hàng thực hiện toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn