Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký hoạt động thư viện quận

30

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện quận

I. Cơ sở pháp lý

– Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000.

– Nghị định chính phủ số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thư viện;

– Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng;

– Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập Thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.

– Tiêu chuẩn người làm công tác Thư viện được qui định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

II. Trình tự thực hiện

– Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Văn hóa và Thông tin (trong ngày)

– Thụ lý tại phòng Văn hóa và Thông tin (thời gian 03 ngày).

– Phòng VH&TT lập tờ trình báo cáo UBND Quận quyết định (2 ngày)

– Phòng VH&TT chuyển kết quả về Bộ phận một cửa, trả cho công dân, tổ chức (1 ngày).

III. Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

– Quyết định thành lập Thư viện

– Đơn đăng ký hoạt động Thư viện (theo mẫu);

– Nội quy của Thư viện.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ)

IV. Thời gian giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

V. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân quận – huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn