Luật sư tư vấn thủ tục gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản.

63

Thủ tục gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản.

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Khoáng sản 2010; 

– Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản

– Thông tư  129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

– Quyết định số: 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ TNMT Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản;

2. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản được xem xét gia hạn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Đã nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi giấy phép thăm dò khoáng sản còn hiệu lực ít nhất 45 ngày, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị gia hạn.

– Tại thời điểm đề nghị gia hạn chưa thực hiện hết khối lượng các hạng mục công việc theo giấy phép thăm dò khoáng sản đã được cấp hoặc có sự thay đổi về cấu trúc địa chất; phương pháp thăm dò so với đề án thăm dò đã được chấp nhận.

– Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp phép thăm dò khoáng sản đã thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm b, c, d, đ và e khoản 2 Điều 42 Luật Khoáng sản.

3. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia  hạn giấy phép thăm dò khoáng sản phải lập hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo hướng dẫn tại mục thành phần, số lượng hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ nếu đủ điều kiện tiếp nhận và chuyển bộ phận chuyên môn thụ lý sau đó tiếp nhận kết quả đã giải quyết.

Bước 3. Tổ  chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp cấp giấy phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì chuyên môn có  ý kiến bằng văn bản báo cáo UBND tỉnh trong thời gian không quá 10 ngày làm việc.    

4. Thành phần, số lượng hồ sơ:

4.1 Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản: Bản chính

– Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị gia hạn và kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo: Bản chính

– Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản đã loại trừ ít nhất 30% diện tích khu vực thăm dò khoáng sản theo giấy phép đã cấp: Bản chính

–  Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực

4.2 Số lượng hồ sơ:  01 bộ

5. Thời hạn giải quyết:  Không quá 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn