Luật sư tư vấn thủ tục giao lại đất, cho thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế.

12

Trình tự, thủ tục giao lại đất, cho thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế.

1. Thành phần và số lượng hồ sơ.

1.1 Thành phần hồ sơ.

 Người xin giao lại đất, thuê đất chuẩn bị hồ sơ gồm có ;

– Đơn xin giao lại đất, thuê đất;

– Dự án đầu tư đối với tổ chức theo quy định của pháp luật về đầu tư;

– Giấy phép đầu tư, dự án đầu tư đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư.

1.2 Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

2. Trình tự thực hiện;

Việc giao lại đất, cho thuê đất được quy định như sau:

– Trong thời hạn không quá chín (09) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm :

+ Xem xét; trường hợp đủ điều kiện thì làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính;

+ Quyết định giao lại đất hoặc ký hợp đồng thuê đất;

+ Thông báo cho người sử dụng đất biết để nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

+ Gửi quyết định giao lại đất hoặc hợp đồng thuê đất kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính đến cơ quan tài nguyên và môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định giao lại đất hoặc hợp đồng thuê đất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

+ Ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế;

c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm:

+ Bàn giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Thời gian giải quyết: 17 ngày làm việc.

4. Cơ sở pháp lý:

– Luật Đất đai sửa đổi số 13/2003/QH11 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003

– Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn