Luật sư tư vấn thủ tục giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

56

Thủ tục giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

1.Cơ sở pháp lý.

– Luật Giáo dục năm 2005;

– Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục;

– Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ – tin học.

2. Trình tự thực hiện.

Bước 1: Nộp hồ sơ.

–  Sở giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ-tin học thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm ngoại ngữ – tin học thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đào tạo, bồi dưỡng, nghiệp vụ của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có trụ sở đóng tại tỉnh.

–  Phòng (Ban) Tổ chức của trường đại học, cao đẳng tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ – tin học thuộc trường.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ.

–  Sở giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế để thành lập trung tâm ngoại ngữ – tin học thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đào tạo, bồi dưỡng, nghiệp vụ của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có trụ sở đóng tại tỉnh.

– Phòng tổ chức của trường đại học, cao đẳng thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế thành lập trung tâm ngoại ngữ – tin học thuộc trường.

Bước 3:

– Trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ – tin học thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đào tạo, bồi dưỡng, nghiệp vụ của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có trụ sở đóng tại tỉnh.

– Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ – tin học thuộc trường. Trung tâm ngoại ngữ – tin học thuộc trường đại học, cao đẳng chỉ mở lớp ở trong địa điểm của trường, nếu mở lớp ở ngoài địa điểm của trường thì phải đăng ký hoạt động với Sở Giáo dục và Đào tạo và chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở.

3. Thành phần và số lượng hồ sơ.

3.1.Thành phần hồ sơ.

– Tờ trình xin thành lập trung tâm.

–  Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

+ Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm;

+ Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, Email, Fax;

+ Dự kiến các chương trình giảng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và ba năm tiếp theo;

+ Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâm, trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc Hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại Điều 8 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ – tin học ban hành kèm theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 04/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác);

+ Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu.

– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm;

–  Bản sao văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

3.2 Số lượng hồ sơ. 03 bộ

4. Cơ quan thẩm quyền: Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh.

5. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ cơ quan có thẩm quyền thẩm định, nếu đủ điều kiện thì trình cơ quan có thẩm quyền (theo phân cấp) ban hành quyết định thành lập.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn