Luật sư tư vấn thủ tục thành lập trường mầm non.

60

Thủ tục thành lập trường mầm non

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009.

– Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

– Quyết định số 41/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục. 

– Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 về Ban hành đều lệ trường mầm non

– Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non;

– Thông tư số 05/2011/TT-BGD&ĐT ngày 10/2/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Điều kiện cấp giấy phép thu tục hành chính.

– Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đi học.

– Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

– Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định.

– Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định.

3. Trình tự thực hiện;

– Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các cơ quan và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có liên quan tổ chức thẩm định về sự cần thiết và mức độ khả thi của luận chứng, tính hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ trong hồ sơ yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đúng qui định, công chức viết phiếu hướng dẫn bổ sung, làm lại hoặc thông báo rõ ràng, đầy đủ, chính xác cho tổ chức, công dân về các hồ sơ còn thiếu, hồ sơ không phù hợp. Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng qui định viết giấy hẹn trả kết quả.

– Bước 3: Nhận kết quả trả lời tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

4. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 4.1 Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Đề án thành lập trường

– Tờ trình về Đề án thành lập trường, cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường. Dự thảo quy chế hoạt động của trường

– Bản cam kết bảo đảm an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

– Ý kiến bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép thành lập trường.

– Báo cáo giải trình việc của tổ chức, cá nhân xin thành lập trường về việc tiếp thu ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo và báo cáo thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có)

– Bản cam kết trong thời gian không quá 3 năm kể từ ngày có Quyết định cho phép thành lập sẽ xây dựng xong trường và đầu tư trang thiết bị đảm bảo quy mô, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo Đề án thành lập.

– Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động của trường; quyền sử dụng đất hoặc giao đất. Nếu là thuê địa điểm, thuê nhà, thuê đất phải có giấy tờ thuê phù hợp với luật pháp hiện hành.

– Hồ sơ nhân sự:

+ Danh sách (dự kiến) kèm theo lý lịch, bản sao văn bằng chứng chỉ hợp lệ của thành viên Hội đồng quản trị, chủ đầu tư và của người dự kiến làm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.

+ Danh sách kèm theo hồ sơ lí lịch, bản sao văn bằng chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, nhân viên, bản cam kết thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ.

4.2 Số lượng hồ sơ: 03 bộ

5. Thời hạn giải quyết : Không quá 45 ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn