Luật sư tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

53

1.Cơ sở pháp lý;

– Luật Doanh nghiệp 2005;

– Luật Đầu tư năm 2005;

– Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;

– Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

– Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

2. Trình tự thực hiện.

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

– Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

– Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

– Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.

– Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, doanh nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

– Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

3. Thành phần và số lượng hồ sơ.

3.1.Thành phần hồ sơ.

– Thông báo lập văn phòng đại diện.

– Quyết định của Hội đồng thành viên về việc lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

– Biên bản của Hội đồng thành viên về việc lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

– Bản sao hợp lệ Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực của Người đứng đầu văn phòng đại diện  

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính;

– Tên của văn phòng đại diện được đặt theo đúng quy định tại các điều 13 của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh;

–  Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;

5. Cơ quan thẩm quyền: Sở kế hoạch đầu tư.

6. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn