Luật Sư Tư Vấn Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

13

1.Cơ sở pháp lý.

– Luật Đất đai 2003;

– Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ

– Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ

– Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ ( Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010).

2. Yêu cầu điều kiện.

+ Đối với tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau:

– Có quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh;

– Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với định biên quy định trong định mức kinh tế – kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện hoạt động thuộc nội dung đề nghị cấp phép;

– Cán bộ phụ trách kỹ thuật có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất ba (03) năm; có đủ điều kiện về sức khỏe và không được đồng thời phụ trách của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác;

– Có năng lực thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện nội dung hoạt động đề nghị cấp phép.

+ Đối với tổ chức đầu tư nước ngoài cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có giấy phép đầu tư của cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền và có đủ điều kiện quy định tại điểm b, c, d trên.

+ Đối với tổ chức nước ngoài (không là tổ chức đầu tư nước ngoài ) được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có hợp đồng đo đạc và bản đồ với tổ chức trong nước ngoài hoặc tổ chức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và có đủ các điều kiện tại điểm b, c, d như trên.

3. Trình tự thủ tục.

– Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đến bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc truy cập vào website của Sở Tài nguyên và Môi trường để tìm hiểu và được hướng dẫn làm thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ.

–  Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần vào giờ hành chính.

+ Công chức nhận hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả trao cho người nộp hồ sơ.

– Trường hợp phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì có văn bản hướng dẫn và trả lại hồ sơ (chỉ 01 lần duy nhất) cho tổ chức xin cấp phép qua bộ phận một cửa.

+ Trường hợp phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ đủ điều kiện thì thẩm định theo quy định.

-Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định và gửi biên bản thẩm định kèm theo 1 (một) bộ hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

– Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện và gửi giấy phép cho tổ chức được cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức lý do không cấp giấy phép đồng thời thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

4 . Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

5 .Thành phần hồ sơ:

Bản đăng ký hoạt động đo đạc & bản đồ (theo Mẫu số 1)

– Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc & bản đồ (đối với đơn vị sự nghiệp) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc & bản đồ (đối với tổ chức kinh tế) (bản sao công chứng)

– Chứng từ mua sắm trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc & bản đồ (bản sao của đơn vị sự nghiệp hoặc tổ chức kinh tế đăng ký)

– Danh sách cán bộ công nhân viên làm việc  trong đơn vị, tổ chức (bản chính)

– Hợp đồng lao động và văn bằng, chứng chỉ của cán bộ công nhân viên làm việc trong đơn vị, tổ chức theo ngành nghề, liên quan đến ngành nghề đo đạc & bản đồ (bản sao công chứng)

– Điều lệ hoạt động của đơn vị, tổ chức đăng ký (bản sao chứng thực)

– Chứng minh thư của cán bộ làm việc tại Công ty (bản sao chứng thực)

6. Mẫu đơn, tờ khai.

 + Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo mẫu – mẫu số 1 (Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010);

+ Bản khai quá trình công tác – mẫu số 8 (Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010).

 7 . Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn