Luật việt phú tư vấn đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh

29

Thủ tục đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh

I.  CƠ SỞ PHÁP LÝ:

–  Pháp lệnh quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH ngày 16 tháng 11 năm 2001;

–  Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;

– Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/07/2003 của Bộ Văn hóa – Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;

– Thông tư số 01/2004/TTLT/BVHTT-BYT ngày 12 tháng 01năm 2004 của Bộ Văn hóa – Thông tin – Bộ Y tế hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

–   Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

–   Bước 2: Tổ chức, cá nhân trước khi thực hiện quảng cáo phải gửi hồ sơ đăng ký quảng cáo đến Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

–   Bước 3: Xem xét việc đăng ký quảng cáo của cơ quan tiếp nhận hồ sơ

     Hồ sơ đăng ký quảng cáo hợp lệ: cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi cho đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo giấy tiếp nhận hồ sơ (theo mẫu Phụ lục 3 thông tư 01/2004/TTLT/BVHTT-BYT). Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ, nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký.

·    Hồ sơ đăng ký quảng cáo chưa hợp lệ : cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo để bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ. Khi nhận được văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung, đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo phải sửa đổi, bổ sung theo đúng những nội dung được nêu trong văn bản đó và gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ nội dung quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung. Sau khi nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi cho đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo Giấy tiếp nhận hồ sơ (theo mẫu Phụ lục 3 thông tư 01/2004/TTLT/BVHTT-BYT).

 IV.  THÀNH PHẦN HỒ SƠ

– Giấy đăng ký quảng cáo (theo mẫu Phụ lục 1 Thông tư 01/2004/TTLT/BVHTT-BYT).

– Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp

– Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng hình, đĩa hình; băng âm thanh, đĩa âm thanh, đĩa mềm hoặc các vật liệu khác, makét quảng cáo.

– Bản cam kết thực hiện đúng các quy định trong Pháp lệnh của Chính phủ và Thông tư liên tịch về quảng cáo trong lĩnh vực y tế do Bộ Y tế và Bộ Văn hóa thông tin quy định, đồng thời cam kết thực hiện đúng phần quảng cáo như đã đăng ký. Nếu làm sai phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

 V.   THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

– Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ, nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn