Luật Việt Phú tư vấn thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá

25

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá

1. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá:
+ Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất;
+ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính;
+ Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)
2. Trình tự thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá:
+ Người trúng đấu giá hoặc Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường;
+ Văn phòng đăng ký đất đai thẩm tra hồ sơ; làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường;
+ Phòng Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo uỷ quyền; gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký cho Văn phòng đăng ký đất đai;
+Người trúng đấu giá hoặc Tổ chức đấu giá nộp phí, lệ phí theo quy định;
+ Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá.
3. Thời hạn giải quyết

Không quá 30 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính).

4. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Phòng đăng ký đất đai thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường;
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn