Luật Việt Phú tư vấn thủ tục cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn .

13

      Thủ tục cấp giấy phép Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương được thực hiện theo quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ngày 06/09/2006.

 1. Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Đơn vị nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại bộ phận 1 cửa (tiếp nhận và trả kết quả) Sở Công Thương

 Bước 2: Tại bộ một cửa cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ theo quy định công bố công khai tại cơ quan và trên website của Sở Công Thương. Trường hợp đầy đủ thủ tục quy định viết biên nhận có hẹn ngày trả kết quả Trường hợp chưa đủ hoặc chưa đúng theo quy định bộ phận tiếp nhận trả hồ sơ hướng dẫn cho doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. Hồ sơ sẽ trả lại doanh nghiệp sau 5 ngày làm việc nếu chưa đủ theo yêu cầu chuyên môn do phòng chuyên môn thẩm định.

 Bước 3: Tổ chức đến tại Bộ phận 01 cửa của Sở nhận Giấy phép (có nộp phí thẩm định theo quy định).

 2. Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu Phụ lục 1);

+ Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân;

+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành lưới điện truyền tải, phân phối kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp và hợp đồng lao động của nhân viên đơn vị theo danh sách trích ngang; bản photo thẻ an toàn điện của nhân viên;

+ Sơ đồ tổ chức của đơn vị, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;

+ Tài liệu về năng lực phân phối điện, cấp điện áp và địa bàn hoạt động;

+ Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động; 

+ Danh mục các hạng mục công trình điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

+ Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp giấy phép (đối với tổ chức đang hoạt động); bảng tự đánh giá năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép;

+ Bản sao hợp đồng mua điện;

+ Bản sao thoả thuận hoặc hợp đồng đấu nối;

+ Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động phân phối điện. 

3. Số lượng hồ sơ: 03 bộ

4. Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương

5. Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

6. Cơ sở pháp lý:

– Luật Điện lực năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2012;

– Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

– Thông tư số 25/2013/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn