Luật Việt Phú tư vấn thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

26

Thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

I. Trình tự thực hiện:

 * Đối với tổ chức

 – Nộp 02 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

– Lấy phiếu hẹn trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

* Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường:

– Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ cho đầy đủ. Việc yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

 – Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổ chức thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định theo Mẫu số 02; trường hợp không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức lý do không cấp giấy phép.

– Trả Phiếu nhận và hẹn trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

II. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (theo Mẫu số 01).

– Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền: Quyết định thành lập đơn vị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc bản đồ (đối với đơn vị sự nghiệp) hoặc Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề đo đạc bản đồ (đối với tổ chức kinh tế).

– Chứng từ mua sắm trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ.

– Bản khai quá trình công tác của người phụ trách kỹ thuật chính, có xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác (theo Mẫu số 08).

– Quyết định bổ nhiệm, Giấy chứng nhận sức khỏe của người phụ trách kỹ thuật chính (Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

– Hợp đồng lao động và văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công nghân viên làm việc trong đơn vị, tổ chức theo ngành nghề liên quan đến ngành đo đạc và bản đồ (Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

III. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

IV. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo phân cấp.

– Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam là cơ quan cấp Giấy phép theo quy định.

V. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP  ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ, có hiệu lực từ ngày 06/2/2002.

+ Thông tư 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

+ Thông tư số 14/2011/TT-BTNMT ngày 15/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  Quy định về việc cấp phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ.

+ Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định về hoạt động đo đạc bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

+ Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về hoạt động đo đạc, sử dụng sản phẩm đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND thành phố Hà Nội;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn