Luật Việt Phú tư vấn thủ tục giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư thục

22

Thủ tục giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư thục

I. Cơ sở pháp lý

– Luật Giáo dục 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009;

– Nghị định số 75/2006/NĐ-2006/NĐ-CP ngày 2/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

– Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 7/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

– Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non;

– Thông tư số 05/2011/TT-BGD&ĐT ngày 10/2/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Quyết định số 41/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

II. Trình tự thực hiện

– Tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở giáo dục mầm non (nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) do UBND cấp phường cho phép thành lập nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật tại UBND cấp phường,

– UBND cấp phường tiếp nhận, thụ lý giải quyết, trả kết quả theo hẹn

III. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn đề nghị giải thể cơ sở giáo dục mầm non;

– Quyết định thành lập cơ sở giáo dục mầm non (nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) do UBND cấp phường cấp 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

IV. Thời gian thực hiện

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

V. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

UBND xã, phường

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn