Luật Việt Phú tư vấn Thủ tục tách thửa quyền sử dụng đất

28

Thủ tục tách thửa quyền sử dụng đất

1. Điều kiện để được tách thửa quyền sử dụng đất.
a) Các thửa đất sau khi được tách thửa quyền sử dụng đất phải có diện tích đảm bảo bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh thành phố tương đương nơi có thửa đất.
b) Thửa đất tách thửa quyền sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Trình tự, thủ tục tách thửa quyền sử dụng đất
– Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã nơi có thửa đất thực hiện thủ tục tách thửa quyền sử dụng đất
– Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
+ Đo đạc địa chính để chia tách thửa quyền sử dụng đất
+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách thửa quyền sử dụng đất
+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Thành phần hồ sơ xin tách thửa quyền sử dụng đất
a) Đơn đề nghị tách thửa quyền sử dụng đất theo Mẫu số 11/ĐK;
b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp của thửa đất tách thửa quyền sử dụng đất
4. Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa quyền sử dụng đất:
Thời gian thực hiện tách thửa quyền sử dụng đất là không quá 20 (Hai mươi) ngày.
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn