Thẩm định dự án phát triển nhà ở có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của Thành phố Hà Nội

17

Trình tự, Thủ tục thẩm định dự án phát triển nhà ở có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của Thành phố Hà Nội.

 1. Trình tự thực hiện:

Việc giải quyết TTHC của Sở được thực hiện theo quy trình (tạm thời) như sau:

– Đại diện tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, lấy Phiếu nhận và hẹn trả kết quả.

– Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC bàn giao hồ sơ cho Phòng Thẩm định.

– Phòng Thẩm định thực hiện giải quyết TTHC theo quy trình: Lấy ý kiến các phòng, các cơ quan liên quan, tổng hợp ý kiến, ra văn bản thông báo ý kiến TĐ, giao cho Chủ đầu tư để hoàn chỉnh hồ sơ.

– Soạn thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án của phòng TĐ và trình ký QĐ phê duyệt của Sở (đối với các dự án đầu tư được uỷ quyền) hoặc Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án của Sở và Quyết định phê duyệt của của UBND Thành phố (đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND TP)

– Làm thủ tục phát hành đồng thời lập biểu tính toán phí thẩm định, giao cho Văn phòng Sở để thực hiện việc thu phí thẩm định trước khi trả kết quả cho chủ đầu tư, gửi QĐ cho các cơ quan ghi trên QĐ.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận “1cửa” của Sở Xây dựng Hà Nội.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1 Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Tờ trình đề nghị, thẩm định và phê duyệt 

– Các văn bản pháp lý:

+ Văn bản chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án.

+ Hồ sơ chứng minh năng lực tổ chức lập dự án và chủ nhiệm lập dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ trì thiết kế cơ sở các bộ môn (bản sao có công chứng).

+ Các văn bản, thông tin liên quan đến quy hoạch ngành (nếu có).

+ Các hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất hợp pháp của chủ đầu tư (nếu có).

+ Các văn bản, thông tin về: cchứng chỉ quy hoạch xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng, các số liệu HTKT và các văn bản liên quan khác.

+ Các văn bản, thông tin đến nguồn cấp điện, thông tin liên lạc, nguồn cấp nước, hướng thoát nước.

+ Phương án tổng thể bồi thường GPMB, tái định cư (nếu có).

+ Ý kiến thẩm định của tổ chức cho vay vốn đầu tư (đối với các dự án sử dụng một phần vốn vay) về khả năng cung cấp vốn và kiến nghị phương thức quản lý dự án.

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các dự án phải đánh giá tác động môi trường theo Luật Môi trường, nếu có).

+ Các văn bản liên quan khác (nếu có).

– Dự án đầu tư: Gồm thuyết minh dự án và thiết kế cơ sở

3.2 Số lượng hồ sơ: 09 bộ gốc (hoặc 01 bộ gốc và 08 bộ sao). 

4. Thời gian thẩm định dự án không quá 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Sở Xây dựng (Đối với các dự án đầu tư được uỷ quyền)

– UBND Thành phố (Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Thành phố)

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Hà Nội.

 – Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ban, ngành (nếu cần).       

6. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

– Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn