Thành lập bệnh viện tư nhân

100

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

 • Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
 • Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Thông tư 41/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2011/TT-BYT;

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp 01(một) bộ hồ sơ tới Bộ y tế. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị cấp giấy phép hoạt động Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định;

Bước 2: Trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Bộ trưởng bộ y tế cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bênh, chữa bệnh;

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (Việt Phú soạn thảo);
 • Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (Khách hàng chuẩn bị);
 • Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề và danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Khách hàng chuẩn bị);
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Việt Phú cùng soạn thảo);
 • Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề (Khách hàng chuẩn bị);
 • Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn (Việt Phú cùng soạn thảo);
 • Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện tư nhân và phương án hoạt động ban đầu đối với bệnh viện( Việt Phú soạn thảo);
 • Bản sao có chứng thực hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện không có phương tiện vận chuyển cấp cứu( Khách hàng chuẩn bị);
 • Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành( Việt Phú cùng soạn thảo);
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn