Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ

60

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

 1. Cơ sở pháp lý
 • Luật doanh nghiệp 2014;
 • Nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về kinh doanh dịch vụ đòi nợ;
 • Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

2. Điều kiện thực hiện

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, cá nhân, tổ chức thực hiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải đáp ứng điều kiện về vốn, điều kiện về tiêu chuẩn về nhân sự ở cấp quản lý, giám đốc và người lao động hoạt động dịch vụ đòi nợ. Cụ thể như sau:

a) Điều kiện về vốn

Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng);

Lưu ý: Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải duy trì mức vốn điều lệ này.

b) Điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý và giám đốc chi nhánh của doanh nghiệp

–      Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

–      Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh;

–      Không có tiền án;

–      Trong trường hợp trước đó đã làm việc cho doanh nghiệp dịch vụ đòi nợ khác đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải đảm bảo trong ba năm trước liền kề, không giữ chức danh quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

c) Điều kiện về tiêu chuẩn đối với người lao động trong hoạt động dịch vụ đòi nợ

–      Người lao động được tuyển dụng theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có xác định thời hạn từ sáu tháng trở lên.

–      Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự

–      Có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành nghề: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh.

–      Không có tiền án.

II. HỒ SƠ THỰC HIỆN

Khi đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ, ngoài những quy định về hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải có:

 1. Đơn đề nghị thành lập công ty thu hồi nợ
 2. Danh sách thành viên/cổ đông công ty thu hồi nợ
 3. Điều lệ công ty thu hồi nợ
 4. Giấy xác nhận ký quỹ vốn pháp định công ty thu hồi nợ
 5. Biên bản góp vốn của các thành viên/cổ đông
 6. Chứng thư định giá đối với trường hợp góp vốn bằng tài sản
 7. Hợp đồng thuê trụ sở ít nhất 01 năm và có công chứng
 8. Lý lịch tư pháp của người quản lý hoặc giám đốc
 9. Hợp đồng lao động đối với người lao động hoặc người quản lý/giám đốc thuê.
 10. Các giấy tờ khác khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Sở kế hoạch và đầu tư thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời gian 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

————————————————————————————————————

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

—————— LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 04 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn
https://luatvietphu.com.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn