Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

64

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

1. Trình tự thực hiện:

– Chủ đầu tư gửi hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư tới lấy ý kiến của cơ quan quản lý Ngành, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, các cơ quan đơn vị khác có liên quan để lấy ý kiến về những nội dung liên quan đến thẩm định.

– Chủ đầu tư giải trình ý kiến thẩm định của các đơn vị thẩm định (nếu có), bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ dự án đầu tư.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đánh giá và ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (trong trường hợp điều chỉnh thiết kế cơ sở của dự án), đánh giá và đề xuất ý kiến trong Tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình để Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ.

– Tờ trình thẩm định điều chỉnh dự án, nêu rõ những nội dung đề nghị điều chỉnh chủ yếu, sự thay đổi so với dự án được duyệt;

– Phần thuyết minh điều chỉnh dự án, với nội dung chủ yếu gồm: Nội dung của dự án được duyệt; tình hình triển khai thực hiện dự án; lý do điều chỉnh, chủ trương cho phép điều chỉnh của cấp có thẩm quyền đối với từng nội dung điều chỉnh; giải pháp thực hiện các nội dung điều chỉnh; tổng hợp các nội dung điều chỉnh chủ yếu; sự thay đổi so với dự án được duyệt;

– Phần hồ sơ thiết kế cơ sở (đối với hồ sơ điều chỉnh Dự án đầu tư) các hạng mục điều chỉnh, bổ sung;

– Văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án của người quyết định đầu tư;

– Kết quả thẩm tra tổng mức đầu tư điều chỉnh (đối với hồ sơ điều chỉnh Dự án đầu tư);

– Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của chủ đầu tư;

– Báo cáo kiểm tra dự án đầu tư của cơ quan đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư trong trường hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu, vượt tổng mức đầu tư từ 30% trở lên;

– Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, các văn bản liên quan trong quá trình triển khai dự án;

– Trường hợp điều chỉnh dự án không phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì phải lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này.

b. Số lượng hồ sơ: 03 bộ

3. Thời hạn giải quyết:

Thời gian thẩm định dự án nhóm A : 40 ngày làm việc

Thời gian thẩm định dự án nhóm B : 30 ngày làm việc

Thời gian thẩm định dự án nhóm C : 20 ngày làm việc

 

4. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Xây dựng  ngày 26/11/2003;

– Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

– Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;

– Nghị định số 83/2009/NĐ-Cp ngày 15/10/2009 của Chính phủ

– Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

– Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng;

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn