Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

63

Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

1. Trình tự thực hiện:

– Chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ dự án đầu tư tới lấy ý kiến của cơ quan quản lý Ngành, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, các cơ quan đơn vị khác có liên quan để lấy ý kiến về những nội dung liên quan đến thẩm định.

– Chủ đầu tư giải trình ý kiến thẩm định của các đơn vị thẩm định (nếu có), bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ dự án đầu tư.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đánh giá và ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, đánh giá và đề xuất ý kiến trong Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình để Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ.

– Tờ trình đề nghị thẩm định dự án

– Dự án đầu tư xây dựng công trình

– Các văn bản pháp lý có liên quan: Quyết định của người quyết định đầu tư về chủ trương đầu tư và chủ đầu tư; Quyết định hoặc thông báo vốn chuẩn bị đầu tư; các văn bản về chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất; các văn bản của các cơ quan liên quan về kiến trúc quy hoạch, quy hoạch ngành (văn bản chấp thuận bổ sung quy hoạch ngành đối với các dự án không có trong quy hoạch ngành được duyệt); quy hoạch xây dựng; phòng chống cháy nổ; bảo vệ môi trường; kết quả chỉ định thầu hoặc đấu thầu tư vấn lập dự án; kết quả khảo sát xây dựng; kết quả thi tuyển kiến trúc (nếu có), văn bản thoả thuận phương án kiến trúc quy hoạch (nếu có) của cấp có thẩm quyền; văn bản xác định tư cách pháp nhân, năng lực của các nhà thầu: tư vấn lập dự án, thiết kế cơ sở, khảo sát xây dựng;

– Kết quả thẩm tra tổng mức đầu tư.

b. Số lượng hồ sơ: 03 bộ

4. Thời hạn giải quyết:

Thời gian thẩm định dự án nhóm A : 40 ngày làm việc

Thời gian thẩm định dự án nhóm B : 30 ngày làm việc

Thời gian thẩm định dự án nhóm C : 20 ngày làm việc

5. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Xây dựng  ngày 26/11/2003;

– Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

– Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;

– Nghị định số 83/2009/NĐ-Cp ngày 15/10/2009 của Chính phủ- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

– Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng;

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn