Thủ tục thành lập văn phòng luật sư, công ty luật, chi nhánh văn phòng luật sư, Luật sư hành nghề cá nhân, chi nhánh, công ty luật nước ngoài

20

– Thành phần hồ sơ:

1. Đăng ký hoạt động văn phòng luật sư:

–  Giấy đề nghị đăng ký hoạt động (theo mẫu);

–  Bản sao Chứng chỉ hành nghề Luật sư, bản sao thẻ Luật sư của Luật sư thành lập Văn phòng Luật sư; (Hoặc mang bản chính và bản photo để đối chiếu)

–  Lý lịch tư pháp luật sư;

– Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề Luật sư.

2. Đăng ký hoạt động Công ty luật:

–  Giấy đề nghị đăng ký hoạt động  của công ty Luật (theo mẫu);

–  Dự thảo điều lệ của công ty Luật;

–  Bản sao Chứng chỉ hành nghề Luật sư, bản sao thẻ Luật sư của luật sự thành lập công ty và của các luật sư thành viên (Hoặc mang bản chính và bản photo để đối chiếu);

–  Lý lịch của Luật sư thành lập công ty và của các luật sư thành viên của công ty;

–  Giấy tờ chứng minh trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.

3. Đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng luật sư trong nước:

–  Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh (theo mẫu);

–  Bản sao giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh;

–  Quyết định thành lập chi nhánh;

–  Bản sao Chứng chỉ hành nghề Luật sư, bản sao thẻ Luật sư của luật sư là trưởng chi nhánh (Hoặc mang bản chính và bản photo để đối chiếu);

–  Lý lịch luật sư của trưởng chi nhánh;

–  Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.

4. Cấp giấy đăng ký hành nghề cho luật sư hành nghề với tư cách cá nhân:

–   Giấy đề nghị đăng ký hành nghề Luật sư (theo mẫu);

–  Bản sao Chứng chỉ hành nghề Luật sư, bản sao thẻ Luật sư (Hoặc mang bản chính và bản photo để đối chiếu);

–   Lý lịch luật sư;

–   Giấy tờ chứng minh về địa điểm giao dịch.

5. Đăng ký hoạt động của chi nhánh công ty luật, công ty luật nước ngoài:

–   Giấy đề nghị đăng ký hành nghề Luật sư (theo mẫu);

–   Bản sao giấy phép hoạt động chi nhánh, công ty luật nước ngoài;

–   Giấy tờ chứng minh trụ sơ.

– Thời hạn giải quyết:

–  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư;

–  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty Luật nước ngoài’;

–  Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký họat động cho Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư;

–  Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hành nghề cho luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.

– Cơ quan có thẩm quyền:

Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

– Cơ sở pháp lý:

– Luật luật sư năm 2006;

–  Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn