Thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh

46

I.CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật doanh nghiệp 2014

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

– Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

II.TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

– Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

– Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

– Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.

– Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, doanh nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

– Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

– Mã số doanh nghiệp

– Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh( trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở)

– Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh

– Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh

– Họ, tên, nơi cư trú, số CMND hoặc hộ chiếu hoặc chúng thực cá nhân hợp pháp của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

IV.THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

Trong thời gạn 03 ngày lm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thì Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

V.CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp hoặc chi nhanh đặt trụ sở

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn