Thủ tục xin cấp phép hoạt động trường tiểu học tư thục

69

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC:

 1. Cơ sở pháp lý
 • Luật giáo dục 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009);
 • Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
 • Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 ban hành điều lệ trường tiểu học;
 • Thông tư 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung Điều 40a của Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Ban hành điều lệ trường hiểu học.
 1. Điều kiện thực hiện

       Việc thành lập cơ sở giáo dục phải bảo đảm các yêu cầu sau:

 • Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;
 • Khả thi và hiệu quả;
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân phát triển giáo dục;
 • Đơn giản, công khai, minh bạch về thủ tục hành chính;
 • Có địa điểm bảo đảm môi trường giáo dục, bảo đảm an toàn cho người học, người dạy và người lao động trong nhà trường.
 • Có đề án thành lập trường phù hpwpj với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cấp giáo dục tiểu học;
 • Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường; chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính.

II. HỒ SƠ QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP:

Hồ sơ xin cấp phép thành lập trường tiểu học tư thục bao gồm:

 • Đề án thành lập trường;
 • Tờ trình về đề án thành lập trường, dự thảo điều lệ hoặc quy chế hoạt động của trường;
 • Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng;
 • Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường;
 • Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện (nếu có);
 • Bộ hồ sơ của các giáo viên, nhân viên nhà trường.

III. CÁC CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ THỰC HIỆN:

 1. Tư vấn khách hàng trình tự, thủ tục, hồ sơ xin cấp phép thành lập trường tiểu học tư thục;
 2. Soạn thảo, chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép thành lập trường tiểu học tư thục;
 3. Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 4. Tiến hành đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 5. Nhận và giao kết quả quyết định cấp phép thành lập trường tiểu học tư thục.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời gian giải quyết 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn