Thủ tục xin cấp phép kinh doanh hóa chất năm 2016

39

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Luật hóa chất 2007;
 • Nghị định 108/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất;
 • Thông tư 28/2010/TT-BCT quy định cụ thể một số điều Luật hóa chất và  nghị định 108/2008/NĐ-CP;
 • Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4/2011 của Bộ Công Thương – Bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương

II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH HÓA CHẤT CÓ ĐIỀU KIỆN:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được lập thành 01 bộ, gồm có:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
 2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền;
 4. Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 5. Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm;
 6. Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn;
 7. Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm;
 8. Bản kê khai địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định tại điều này và được cấp chung một Giấy chứng nhận;
 9. Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh.
 10. Tài liệu về điều kiện đối với người kinh doanh:
 • Bản sao hợp lệ bằng đại học các ngành hóa chất hoặc bằng đại học chuyên ngành kinh tế kỹ thuật của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật;
 • Chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật, nhân viên và người lao động gcủa cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên.

III. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP

 • Sở Công Thương tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh;

IV. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT, THỜI HẠN GIẤY PHÉP:

 • Thời gian giải quyết: 20 ngày
 • Giấy chứng nhận có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn