Thủ tục xin giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ rượu, thuốc lá

84

Với thông tin xin giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ rượu, thuốc lá, công ty luật chúng tôi có thông tin tư vấn như sau:

I. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá:

1. Căn cứ pháp lý:

– Luật Thương mại năm 2005;

– Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

– Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2008 Hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

2. Điều kiện cấp giấy phép:

2. 1. Điều kiện về chủ thể:

Thương nhân có Đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá.

2.2. Điều kiện về địa điểm kinh doanh:

Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.3. Điều kiện về cơ sở vật chất:

Có khu vực bán sản phẩm thuốc lá riêng biệt.

2.4. Điều kiện về tổ chức hệ thống phân phối:

Thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.

3. Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm:

Phòng Công Thương nơi mở địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

II. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu:

1. Cơ sở pháp lý:

1. Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

2. Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ về Qui định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế và kinh doanh có điều kiện.

3. Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2007 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

4. Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

2. Điều kiện kinh doanh:

2.1. Thương nhân có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu.

2.2. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

2.3. Có khu vực kinh doanh rượu riêng biệt, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

2.4. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn).

3. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu:

1. Thương nhân có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu.

2. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

3. Có khu vực kinh doanh rượu riêng biệt, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn).

4. Thẩm quyền, thủ tục và trình tự cấp Giấy phép kinh doanh rượu:

1. Thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh rượu:

Đối với thương nhân kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu:

Phòng Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu đối với thương nhân kinh doanh trên địa bàn quận, huyện.

– Thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh rượu là 05 năm kể từ ngày cấp.

– Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, thương nhân phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép gửi về cơ quan quản lý Nhà nước nơi đã cấp Giấy phép cho thương nhân.

III. Thời hạn cấp phép:

– 20 -25 ngày với giấy phép bán lẻ thuốc lá kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

– 30 ngày kể từ ngày đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật với giấy phép bán lẻ rượu kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

IV. Các tài liệu cần cung cấp:

– Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ;

– Hồ sơ về địa điểm kinh doanh thuốc lá;

– Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh;

– Tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá của thương nhân.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn