Thủ tục xóa đăng ký thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai .

12

Trình tự, thủ tục xóa đăng ký thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai 

1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Người nộp hồ sơ đăng ký chuẩn bị các giấy tờ theo quy định.            

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường và Đăng ký Nhà đất,         

 * Bước 3: Người nộp hồ sơ nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường và Đăng ký Nhà đất (trong giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần). 

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

2.1 Thành phần hồ sơ:

+ Đơn yêu cầu đăng ký xoá đăng ký thế chấp (02) bản;

+ Văn bản uỷ quyền (nếu có);

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở (gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo quy định của Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ (gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003;

+ Bản sao giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với việc thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao hoặc tài sản đó không thuộc diện phải xin cấp phép xây dựng, không phải lập dự án đầu tư.

2.2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Thời hạn giải quyết:   02 ngày

4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a/ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường và Đăng ký Nhà đất.

b/ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có;

c/ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường và Đăng ký Nhà đất.

d/ Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Phòng Quản lý đô thị (Phòng Công thương), Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận huyện, Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

5. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Đất đai 2003;

– Luật Xây dựng ban hành ngày 26/11/2003;

– Luật Nhà ở năm 2005, ban hành ngày 29/11/2005;

– Luật doanh nghiệp năm 2005, có hiệu lực ngày 01/7/2006;

– Luật Kinh doanh bất động sản, ban hành ngày 29/6/2006, có hiệu lực 01/01/2007.                      

–  Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai ;

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn