Tư vấn Thủ tục sửa đổi tờ khai đăng ký sở hữu công nghiệp

178

1. Cơ sở pháp lý

  • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;
  • Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009;
  • Thông tư số 263/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp;
  • Nghị định số 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả và quyền liên quan.

2. Hồ sơ cần chuẩn bị

  • 02 Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (Mẫu);
  • Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi.

3. Thời điểm thực hiện: trước khi cơ quan nhà nước từ chối chấp nhận đơn thông báo từ chối cấp hoặc quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

4. Phí nhà nước: Phí thẩm định đơn: 180.000đ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn