Tư vấn thủ tục Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội

55

1. Cơ sở pháp lý

 • Nghị định 81/2012/NĐ-CP sửa đổi vổ sung một số điều của nghị định 68/2008/NĐ-CP và nghị định số 109/2002/NĐ-CP.

2. Điều kiện thành lập

 • Điều kiện về môi trường xung quang, điều kiện về vị trí đặt cơ sở bảo trợ xã hội;
 • Điều kiện về cơ sở vật chất đáp ứng cho hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội;
 • Điều kiện về chăm sóc, nuôi dưỡng. định mức cán bộ, nhân viên chăm sóc nuôi dưỡng với đối tượng bảo trợ xã hội;
 • Điều kiện về cơ cấu tổ chức hoạt động trung tâm bảo trợ xã hội;
 • Điều kiện về nghiệp vụ nhân sự của trung tâm bảo trợ xã hội.

3. Hồ sơ cần chuẩn bị

 • Tờ trình thành lập (theo mẫu);
 • Đề án thành lập (Theo mẫu);
 • Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho họat động của sở bảo trợ xã hội;
 • Quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội (theo mẫu);
 • Sơ yếu lý lịch của Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở bảo trợ xã hội;
 • Có ý kiến bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp xã trong đó nêu rõ đồng ý hay không đồng ý nơi cơ sở bảo trợ xã hội đặt trụ sở hoạt động;
 • Văn bản thẩm định và đề nghị của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo cấp tỉnh nếu là cơ sở bảo trợ xã hội của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Cơ quan giải quyết thủ tục:  Phòng lao động – Thương binh và Xã hội.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn