Văn phòng luật sư, công ty luật tư vấn thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

16

Trình tự thực hiện thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

* Trường hợp xoá đăng ký góp vốn mà trước đây khi góp vốn chỉ chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do không thay đổi thửa đất):

Bước 1: Sau khi bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất – Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Cán bộ được phân công thực hiện thẩm tra hồ sơ, thực hiện đăng ký góp vốn vào hồ sơ địa chính, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Trình Lãnh đạo Văn phòng xem xét ký vào đơn xin đăng ký biến động trình Lãnh đạo Sở ký chỉnh lý Giấy chứng nhận QSD đất;

Bước 3: Trả kết quả.

* Trường hợp xoá đăng ký góp vốn mà trước đây khi góp vốn đã cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho pháp nhân mới (do có thay đổi thửa đất):

Bước 1: Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ h ợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích sao hồ sơ địa ch ính và gửi kèm theo hồ sơ đến Sở Tài nguy ên và Môi trường.

Bước 2: Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguy ên và Môi trường thực hiện chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp không thay đổi thửa đất) hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho pháp nhân mới (đối với trường hợp có thay đổi thửa đất);

Trường hợp bên góp vốn là tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài mà thời hạn sử dụng đất chưa kết thúc sau khi chấm dứt góp vốn thì ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cấp cho bên đã góp vốn và gửi cho Văn phòng đăng ký trực thuộc.

Bước 3:Trả kết quả.

Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất – Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

+ Thành phần hồ sơ thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất gồm:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính + 01 bản sao);

– Hợp đồng chấm dứt góp vốn (01 bản chính);

– Đơn xin đăng ký biến động sử dụng đất;

– Đơn xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất (nếu có).

+ Số lượng bộ hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

– Trường hợp xoá đăng ký góp vốn mà khi thực hiện chỉ chỉnh lý trên Giấy chứng nhận QSD đất là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Trường hợp xoá đăng ký góp vốn mà khi góp vốn đã cấp GCN cho pháp nhân mới (do có thay đổi thửa đất) thời gian thực hiện tại Sở TN&MT là 11 ngày trình vào UBND tỉnh; thời gian tại UBND tỉnh xem xét ký GCN là 03 ngày.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

– Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Đất không có tranh chấp, khiếu nại;

– Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Đối với trường hợp khi góp vốn đã cấp Giấy chứng nhận cho pháp nhân mới);

– Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

– Luật Đất đai năm 2003.

– Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

– Thông tư 17/2009 Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Thông tư số 30/2005/TTLT /BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục sổ đỏ, thủ tục thành lập doanh nghiệp, tư vấn dự án, tư vấn luật, tư vấn thành lập doanh nghiệp, văn phòng luật sư

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn